@ughkathleen

𝕾𝖆𝖗𝖆 ~ π•Άπ–†π–™π–π–‘π–Šπ–Šπ–“ @ughkathleen

β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’ Be happy bitch ;) β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’β€’

what is Glenn High School?
@ughkathleen

what is Glenn High School?

A clip from Walt Disney’s, β€œPeter Pan,” released in 1953 :)
@ughkathleen

A clip from Walt Disney’s, β€œPeter Pan,” released in 1953 :)

I’m still tryna go trick-or-treating
@ughkathleen

I’m still tryna go trick-or-treating

β€œMe and you and you and me
No matter how they toss the dice, it had to be
The only one for me is you, and you for me
So happy together”
@ughkathleen

β€œMe and you and you and me No matter how they toss the dice, it had to be The only one for me is you, and you for me So happy together”

This could be a cringy tumblr quote but instead I’m gonna tell you that I want chocolate milk 24/7
@ughkathleen

This could be a cringy tumblr quote but instead I’m gonna tell you that I want chocolate milk 24/7

Eyes fascinate me, especially as I look into yours and get lost in another world
@ughkathleen

Eyes fascinate me, especially as I look into yours and get lost in another world

Summer isn’t over yet :)
@ughkathleen

Summer isn’t over yet :)

I guess you can call this lazy
@ughkathleen

I guess you can call this lazy

β€œPeople say I drive too fast, move too fast, live too fast
Ain't no such thing as too fast for me”
@ughkathleen

β€œPeople say I drive too fast, move too fast, live too fast Ain't no such thing as too fast for me”

β€œShe did what?”
@ughkathleen

β€œShe did what?”

Me and Keanu found a doll
@ughkathleen

Me and Keanu found a doll

β€œHouston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
@ughkathleen

β€œHouston, Tranquility Base here. The Eagle has landed." ~Neil Armstrong

β€œAm I going to step on you ?”
@ughkathleen

β€œAm I going to step on you ?”

Next