@thang.thattha

Nguyễn Quang Thắng 🙈🙉🙊 @thang.thattha

" Đừng bao giờ tự hài lòng với bản thân, nếu không bạn sẽ thất bại ngay chính hôm nay"

https://www.facebook.com/thang.thatttha

Rốt cuộc, bản thân đang cố gắng vì điều gì vậy...
#hue #vsco #vscocam
@thang.thattha

Rốt cuộc, bản thân đang cố gắng vì điều gì vậy... #hue #vsco #vscocam

Biết lê đôi chân về đâu ?
@thang.thattha

Biết lê đôi chân về đâu ?

Suốt ngày bắt làm security 🤧
@thang.thattha

Suốt ngày bắt làm security 🤧

Ta buồn ... ta tự trò chuyện với cô đơn
Ta đau ... ta tự gậm nhấm lấy từng cơn
Quanh năm ta cứ thế, một mình vẫn không kém không hơn 😋
#dalat #vscocam
@thang.thattha

Ta buồn ... ta tự trò chuyện với cô đơn Ta đau ... ta tự gậm nhấm lấy từng cơn Quanh năm ta cứ thế, một mình vẫn không kém không hơn 😋 #dalat #vscocam

Thật cô đơn khi tôi luôn nghĩ về ... 🤦‍♂️
@thang.thattha

Thật cô đơn khi tôi luôn nghĩ về ... 🤦‍♂️

Thẫn thờ nhìn tương lai ... 😑
@thang.thattha

Thẫn thờ nhìn tương lai ... 😑

Mong luôn đạt được điều mình muốn 😍
#menwithstreetstyle #streetwear
@thang.thattha

Mong luôn đạt được điều mình muốn 😍 #menwithstreetstyle #streetwear

Người lạ ơi ! Người ở phương nào rồi 😒
@thang.thattha

Người lạ ơi ! Người ở phương nào rồi 😒

Yêu một người vô tâm chẳng đáng đâu! 🙃
@thang.thattha

Yêu một người vô tâm chẳng đáng đâu! 🙃

Tạm biệt Đà Nẵng vài ngày 🤙🏻🤙🏻
@thang.thattha

Tạm biệt Đà Nẵng vài ngày 🤙🏻🤙🏻

Chờ mãi chã thấy ai nhỉ ? 🤔
@thang.thattha

Chờ mãi chã thấy ai nhỉ ? 🤔

Mừng cái tuổi mới nha 🤗
#summer
@thang.thattha

Mừng cái tuổi mới nha 🤗 #summer

Càng lớn lại càng thấy mình khó hiểu 🙃
@thang.thattha

Càng lớn lại càng thấy mình khó hiểu 🙃

Mặt cứ ngố vậy thì ai ưa nhỉ 🙃
@thang.thattha

Mặt cứ ngố vậy thì ai ưa nhỉ 🙃

Cũng có thứ để đam mê 😈😈
@thang.thattha

Cũng có thứ để đam mê 😈😈

Next