@svyataya_olga_

Печатает... @svyataya_olga_

https://f3.cool/Olgerda/?hl=ru

•мы все обмануты счастьем•
@svyataya_olga_

•мы все обмануты счастьем•

Как всегда умные слова. ☝
@svyataya_olga_

Как всегда умные слова. ☝