@nhnam1710

Hoài Nam @nhnam1710

👑

@nhnam1710

"Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy... Ta đã vì một người mà buồn nhiều chuyện đến thế."

Khi cuộc đời này là trò đùa , bạn nghiêm túc thì bạn mất vui 😝😝😝 Lêu lêu
@nhnam1710

Khi cuộc đời này là trò đùa , bạn nghiêm túc thì bạn mất vui 😝😝😝 Lêu lêu

Cà phê đắng bỏ đường là ngọt
Tình yêu đắng bỏ cuộc là xong!
@nhnam1710

Cà phê đắng bỏ đường là ngọt Tình yêu đắng bỏ cuộc là xong!

Đi đảo với mẹ và em 👩‍👧‍👦🏖
@nhnam1710

Đi đảo với mẹ và em 👩‍👧‍👦🏖

Đi đảo với mẹ và em 👩‍👧‍👦🏖
@nhnam1710

Đi đảo với mẹ và em 👩‍👧‍👦🏖