@narouei993

a. narouei @narouei993

غروب به اندازه زیباییت دلگیر هستی، نمی دانم محو زیباییت شوم یا غرق در دلتنگی هایم، 
تو در هر منظره زیبا هستی و من در هر منظره که تو را میبینم خاطراتم زنده می شود می دانی با تو آلزایمر معنایی ندارد. 
تو سرشار از احساسی، وقتی به تو زل میزنم روانم به هم میریزد، تو همانی هستی که احساساتم را در می نوردی.
#بندرعباس #غروب #غروب_دریا #دلتنگی #دریا #ساحل
@narouei993

غروب به اندازه زیباییت دلگیر هستی، نمی دانم محو زیباییت شوم یا غرق در دلتنگی هایم، تو در هر منظره زیبا هستی و من در هر منظره که تو را میبینم خاطراتم زنده می شود می دانی با تو آلزایمر معنایی ندارد. تو سرشار از احساسی، وقتی به تو زل میزنم روانم به هم میریزد، تو همانی هستی که احساساتم را در می نوردی. #بندرعباس #غروب #غروب دریا #دلتنگی #دریا #ساحل

او را در کنارت داری و مدام در جای دیگر دنبالش میگردی غافل از اینکه این بیهوده گشتن چیزی جز گمراهی برایت ندارد، انگار کور شده ای و این کوری به قدری عمیق هست که از قلبت نشات میگیرد زیرا چشم ناتوان تر از آن هست عمق ماجرا را درک کند چشمان را هزار بار بشوریم جز ظاهر، چیز دیگری را نمی بینند، درک کردن او چشمی می خواهد به وسعت یک قلب.
#بلوچستان #بلوچ #الله #دریا #سیستان_و_بلوچستان
#baluchistan #baluch #sistan_and_baluchestan
@narouei993

او را در کنارت داری و مدام در جای دیگر دنبالش میگردی غافل از اینکه این بیهوده گشتن چیزی جز گمراهی برایت ندارد، انگار کور شده ای و این کوری به قدری عمیق هست که از قلبت نشات میگیرد زیرا چشم ناتوان تر از آن هست عمق ماجرا را درک کند چشمان را هزار بار بشوریم جز ظاهر، چیز دیگری را نمی بینند، درک کردن او چشمی می خواهد به وسعت یک قلب. #بلوچستان #بلوچ #الله #دریا #سیستان و بلوچستان #baluchistan #baluch #sistan and baluchestan

همیشه یه لحظه ای هست که تنهایی را به همه کس و همه چیز ترجیح میدهی،
دلت برای خودت تنگ میشود،
دوس داری خودت را در آغوش بکشی،
در آیینه ای به خودت خیره میشوی،
دستی میکشی به روی صورتت خودت را لمس میکنی،
میبینی چقدر دست خوش روزگار قرار گرفته ای،
از صمیم قلب برای خودت احساس تاسف میکنی،
اوج رنج اینجاست که قرار نیست یه روز خوب بیاد،
و درست در جایی زندگی میکنیم که برای حفظ حیات باید سکوت کرد.
#baluch #baluchidress #sistan_and_baluchestan #baluchistan 
#بلوچ #بلوچستان #واسکٹ #سکوت #خفگی
@narouei993

همیشه یه لحظه ای هست که تنهایی را به همه کس و همه چیز ترجیح میدهی، دلت برای خودت تنگ میشود، دوس داری خودت را در آغوش بکشی، در آیینه ای به خودت خیره میشوی، دستی میکشی به روی صورتت خودت را لمس میکنی، میبینی چقدر دست خوش روزگار قرار گرفته ای، از صمیم قلب برای خودت احساس تاسف میکنی، اوج رنج اینجاست که قرار نیست یه روز خوب بیاد، و درست در جایی زندگی میکنیم که برای حفظ حیات باید سکوت کرد. #baluch #baluchidress #sistan and baluchestan #baluchistan #بلوچ #بلوچستان #واسکٹ #سکوت #خفگی

زندگیَم خلاصه ایست در دستان مهربان تو، آنگاه که از صمیم قلبت دوستم داری، آن دمی که موهایم با دستان ظریفت نوازش میشود و دستی میکشی بر روی صورتم با تمام سختی های مردانه ام زلال میشوم در مقابل چشمان تو، و آنجاست که دو قلب همدیگر را احساس میکنند و دو روح در یکدیگر پیوند میخورند و چه زیباست دنیایی که در آن عاشق شوی.
#سیستان_و_بلوچستان#سفر #ایرانشهر #بلوچستان #بلوچ
#sistan_and_baluchestan #travel #iranshahr #baluchistan #baluchidress #baluch
@narouei993

زندگیَم خلاصه ایست در دستان مهربان تو، آنگاه که از صمیم قلبت دوستم داری، آن دمی که موهایم با دستان ظریفت نوازش میشود و دستی میکشی بر روی صورتم با تمام سختی های مردانه ام زلال میشوم در مقابل چشمان تو، و آنجاست که دو قلب همدیگر را احساس میکنند و دو روح در یکدیگر پیوند میخورند و چه زیباست دنیایی که در آن عاشق شوی. #سیستان و بلوچستان #سفر #ایرانشهر #بلوچستان #بلوچ #sistan and baluchestan #travel #iranshahr #baluchistan #baluchidress #baluch

درست جایی که آخر خط رسیدی یه شروع تازه در انتظار توست، یه فصل جدید پر از امید و آرزو.
فصل ها میگذرن و تو گذر این فصل ها خیلیا دوس داشتنی میشن و خیلی از دوس داشتنی ها باعث میشن حس تنفر بهت دست بده، و اینجاست که فصل ها تاثیرشون رو بر روی انسان ها میذارن.
#یه_شروع_تازه
@narouei993

درست جایی که آخر خط رسیدی یه شروع تازه در انتظار توست، یه فصل جدید پر از امید و آرزو. فصل ها میگذرن و تو گذر این فصل ها خیلیا دوس داشتنی میشن و خیلی از دوس داشتنی ها باعث میشن حس تنفر بهت دست بده، و اینجاست که فصل ها تاثیرشون رو بر روی انسان ها میذارن. #یه شروع تازه

#sea 
#ocean 
#seaside 
#seaview
@narouei993

#sea #ocean #seaside #seaview

وقتی معنا از زندگیت میرود دیگر چیزی غمگینت نمیکند، چون دیگر چیزی همانند آن نیست که به اندازه آن رنج، غمی داشته باشد، مانند دایره ای میشوی که مدام قلت میزنی اما جایی برای آرامش نداری چون دیگر هیچ جایی برایت دنج نیست.  انگار عظمت آن درد بیشتر از ظرفیت وجود تو هست و تو در مقابل آن درد له میشوی و محکومی که به این راه ادامه دهی زیرا در این انتخاب بد و بدتری وجود ندارد. و در انتظار لحظه ای هستی که نوبت رسیدن به معنایت فراهم شود، انتظار انتظار چه واژه ی سختی، اونم برای یک افسرده ی زخمی.
#ابدیت_وجود_ندارد.
@narouei993

وقتی معنا از زندگیت میرود دیگر چیزی غمگینت نمیکند، چون دیگر چیزی همانند آن نیست که به اندازه آن رنج، غمی داشته باشد، مانند دایره ای میشوی که مدام قلت میزنی اما جایی برای آرامش نداری چون دیگر هیچ جایی برایت دنج نیست.  انگار عظمت آن درد بیشتر از ظرفیت وجود تو هست و تو در مقابل آن درد له میشوی و محکومی که به این راه ادامه دهی زیرا در این انتخاب بد و بدتری وجود ندارد. و در انتظار لحظه ای هستی که نوبت رسیدن به معنایت فراهم شود، انتظار انتظار چه واژه ی سختی، اونم برای یک افسرده ی زخمی. #ابدیت وجود ندارد.

سردار آریان خان، بزرگ مرد بلوچ از رشادت ها و دلاوری ها و مردانگی های تو سپاس گذاریم.
سردار آریان خان افسانه تو به تاریخ پیوست و تاریخ بلوچستان این افتخار را دارد که نام تو را جاودانه کند، نام تو برای همیشه در تاریخ می درخشد.
سردار آریان خان با آرامش بخواب، ما بیداریم و مردانه ایستاده ایم و پیرو راهت هستیم و راه تو را ادامه میدهیم.
قوم بلوچ به مردانی نظیر تو افتخار میکند.
سردار آریان خان، بزرگ مرد بلوچ روحت شاد.
اصالت ما هویت ماست.
#سردار_آریان_خان
#sardar_ariyan_khan
#LEGEND! Thanks! ♥
@narouei993

سردار آریان خان، بزرگ مرد بلوچ از رشادت ها و دلاوری ها و مردانگی های تو سپاس گذاریم. سردار آریان خان افسانه تو به تاریخ پیوست و تاریخ بلوچستان این افتخار را دارد که نام تو را جاودانه کند، نام تو برای همیشه در تاریخ می درخشد. سردار آریان خان با آرامش بخواب، ما بیداریم و مردانه ایستاده ایم و پیرو راهت هستیم و راه تو را ادامه میدهیم. قوم بلوچ به مردانی نظیر تو افتخار میکند. سردار آریان خان، بزرگ مرد بلوچ روحت شاد. اصالت ما هویت ماست. #سردار آریان خان #sardar ariyan khan #LEGEND! Thanks! ♥

#fire 
#night 
#dark 
#desert
@narouei993

#fire #night #dark #desert

Next