@michalgeron

michal Levin Geron @michalgeron

@smadbr מזל טוב יפה שלי לא יכולה לדמיין 49 שנים בלעדייך, אני הורודה! 👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️ @guyfarhi תודה כישרון על שיתוף הפעולה עם כל גחמה שלי 💓
@michalgeron

@smadbr מזל טוב יפה שלי לא יכולה לדמיין 49 שנים בלעדייך, אני הורודה! 👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️ @guyfarhi תודה כישרון על שיתוף הפעולה עם כל גחמה שלי 💓

#פורים2019📸 @amitgeronphotographer #andyworhol
@michalgeron

#פורים2019📸 @amitgeronphotographer #andyworhol

Fun at Burberry Paris #2019
@michalgeron

Fun at Burberry Paris #2019

מזל שהייתי צריכה לתת אישור ולרשום את התאריך.... היום לפני 15 שנה ❤️ #9/10/2003
@michalgeron

מזל שהייתי צריכה לתת אישור ולרשום את התאריך.... היום לפני 15 שנה ❤️ #9/10/2003

@amitgeronphotographer @talifink
@michalgeron

@amitgeronphotographer @talifink

It’s her birthday 🎂 #since2004
@michalgeron

It’s her birthday 🎂 #since2004

אלוף!!!!! מגיל 19 מלווה אותך כחלק מעסקת החבילה, כל תפקיד בענווה ובצניעות האופיינית לך, תמיד היית ותמיד תהיה אלוף האלופים שלי,❤️ @smadbr #גיסהגאה #שנהטובה
@michalgeron

אלוף!!!!! מגיל 19 מלווה אותך כחלק מעסקת החבילה, כל תפקיד בענווה ובצניעות האופיינית לך, תמיד היית ותמיד תהיה אלוף האלופים שלי,❤️ @smadbr #גיסהגאה #שנהטובה

@amitgeronphotographer @thejaffahotel
@michalgeron

@amitgeronphotographer @thejaffahotel

פינת הנוסטלגיה @smadbr לא יכולה לדמיין את חיי בלעדייך ❤️
@michalgeron

פינת הנוסטלגיה @smadbr לא יכולה לדמיין את חיי בלעדייך ❤️

נהנית מהמחמאות 🤭. @thejaffahotel @amitgeronphotographer
@michalgeron

נהנית מהמחמאות 🤭. @thejaffahotel @amitgeronphotographer

Next