@m.ghorbanpour11

m.ghorbanpour11 @m.ghorbanpour11

Come on man. Life is short😄
@m.ghorbanpour11

Come on man. Life is short😄

You must learn to fight. Fighting with fear and fighting with cowards
@m.ghorbanpour11

You must learn to fight. Fighting with fear and fighting with cowards

یک روز عالی با دوستای گلم😀😀😀
@m.ghorbanpour11

یک روز عالی با دوستای گلم😀😀😀

فرق بین ادم های موفق و شکست خورده فقط در تلاش  ان هاست
@m.ghorbanpour11

فرق بین ادم های موفق و شکست خورده فقط در تلاش ان هاست

دیروز یک خاطره است ،فردا یک معماست،و امروز یک هدیه ست....
پی در تک تک لحظه هایمان، زندگی کنیم...😊😊😊
@m.ghorbanpour11

دیروز یک خاطره است ،فردا یک معماست،و امروز یک هدیه ست.... پی در تک تک لحظه هایمان، زندگی کنیم...😊😊😊

یک روز به یاد ماندی همراه با دوستانم!
@m.ghorbanpour11

یک روز به یاد ماندی همراه با دوستانم!

سال های سال زمین در تاریکی زندگی میکرد، تا وقتی که متوجه نوری زیبا در تاریکی بی نهایت شد! زمین که به وجد امده بود شروع کرد به ستایش ان نور.  میلیارد ها میلیارد سال  ان نور را ستایش کرد و میلیار ها میلیارد بار دور ان گشت! ولی این را نمی دانست که هرچی به ان نزدیک تر  بشود اتش عشق در ان فوران می کند و روزی ان را می سوزاند!! پی نوشت: ما وقتی معنی زیبایی و عشق را می فهمیم که به زیبایی درون خودمان پی ببریم . به راستی که خداوند از روح خودش به دمیده و خداوند زیباست و زیبایی ها را دوست دارد!!!!
@m.ghorbanpour11

سال های سال زمین در تاریکی زندگی میکرد، تا وقتی که متوجه نوری زیبا در تاریکی بی نهایت شد! زمین که به وجد امده بود شروع کرد به ستایش ان نور. میلیارد ها میلیارد سال ان نور را ستایش کرد و میلیار ها میلیارد بار دور ان گشت! ولی این را نمی دانست که هرچی به ان نزدیک تر بشود اتش عشق در ان فوران می کند و روزی ان را می سوزاند!! پی نوشت: ما وقتی معنی زیبایی و عشق را می فهمیم که به زیبایی درون خودمان پی ببریم . به راستی که خداوند از روح خودش به دمیده و خداوند زیباست و زیبایی ها را دوست دارد!!!!

روزی به ماه گفتم :تو چرا عاشق خورشید شدی ،تو که هیچ وقت به ان نمی رسی !
ماه پاسخ داد: شاید نرسم ولی هر قدی که برای رسیدن  به او بر می دارم ،نور عشقش را درون خودم احساس می کنم و همین باعث درخشان شدن من در تاریکی شب می شود.
@m.ghorbanpour11

روزی به ماه گفتم :تو چرا عاشق خورشید شدی ،تو که هیچ وقت به ان نمی رسی ! ماه پاسخ داد: شاید نرسم ولی هر قدی که برای رسیدن به او بر می دارم ،نور عشقش را درون خودم احساس می کنم و همین باعث درخشان شدن من در تاریکی شب می شود.

صبح زود از خواب بیدار شدم،خواب یک پروانه را دیدم؛حس عجیبی داشتم و سوالاتی تو ذهنم ایجاد شد:
ایا من یک پروانه ام که الان خواب می بینم؟
ایا من یک انسانم که خواب پروانه را دیدم؟
ایا من پرواز هستم که فکر می کنم گاهی انسان و گاهی پروانه ام؟
ایا من یک انسان و یا یک پروانه ام که همش خواب می بینم؟
@m.ghorbanpour11

صبح زود از خواب بیدار شدم،خواب یک پروانه را دیدم؛حس عجیبی داشتم و سوالاتی تو ذهنم ایجاد شد: ایا من یک پروانه ام که الان خواب می بینم؟ ایا من یک انسانم که خواب پروانه را دیدم؟ ایا من پرواز هستم که فکر می کنم گاهی انسان و گاهی پروانه ام؟ ایا من یک انسان و یا یک پروانه ام که همش خواب می بینم؟

Next