@leilachegini19025

leila chegini @leilachegini19025

هر دو از یک خون ویک تباریم!!! ولی چرا سرنوشت همیشه منو از شماها دور نگه میداره؟؟؟شاید اگه کمی نزدیکتر بودم به من هم حس خواهرانه میرسید....
آرزوی سعادت وشادی را (( برای شما تنها دارایی من دراین دنیا)) باتمام وجودم از خدا خواهانم... دوستت دارم.  خواهرت: لیلا
@leilachegini19025

هر دو از یک خون ویک تباریم!!! ولی چرا سرنوشت همیشه منو از شماها دور نگه میداره؟؟؟شاید اگه کمی نزدیکتر بودم به من هم حس خواهرانه میرسید.... آرزوی سعادت وشادی را (( برای شما تنها دارایی من دراین دنیا)) باتمام وجودم از خدا خواهانم... دوستت دارم. خواهرت: لیلا

عجب نظمی در آفرینش .!!!
@leilachegini19025

عجب نظمی در آفرینش .!!!

خوش به سعادت کسی که خداوند نعمت زندگی تو همچین جایی به او داده...
@leilachegini19025

خوش به سعادت کسی که خداوند نعمت زندگی تو همچین جایی به او داده...

تنهایی خیلی سخته...
@leilachegini19025

تنهایی خیلی سخته...

خدا عاقبتمون رو ختم به خیر کنه!!!...
@leilachegini19025

خدا عاقبتمون رو ختم به خیر کنه!!!...

آمین یارب العالمین.
@leilachegini19025

آمین یارب العالمین.

راه الله=بی نیازی از غیرالله
@leilachegini19025

راه الله=بی نیازی از غیرالله

ای کاش تا دیر نشده به این نتیجه برسیم...
@leilachegini19025

ای کاش تا دیر نشده به این نتیجه برسیم...

صدق الله العلی العظیم...
@leilachegini19025

صدق الله العلی العظیم...

خوش به حال کسی که همچین جایی زندگی میکنه...
@leilachegini19025

خوش به حال کسی که همچین جایی زندگی میکنه...

پس: برای سلامتی مادر & پدر خودت از ته دل دعا کن... آمین.
@leilachegini19025

پس: برای سلامتی مادر & پدر خودت از ته دل دعا کن... آمین.

تلنگری به خودمون بد نیست.!!!
@leilachegini19025

تلنگری به خودمون بد نیست.!!!

شما چی دیدی دوست عزیز؟؟؟
@leilachegini19025

شما چی دیدی دوست عزیز؟؟؟

Next