@kasrianna

Anna Kasri @kasrianna

Kasri Anna Interior Designer

איזה כיף התחלנו לשבור!!!!!
@kasrianna

איזה כיף התחלנו לשבור!!!!!

התחלנו לשבור!!!! תקראו לי מוזרה אבל אני מתחילה להתרגש ברמות😍 בשלב ההריסה
@kasrianna

התחלנו לשבור!!!! תקראו לי מוזרה אבל אני מתחילה להתרגש ברמות😍 בשלב ההריסה

מטבח כפרי עם זריקת צבע שמרעננת ומעלה חיוך אצל הלקוחות.
איזה אושר!!!!(:
@kasrianna

מטבח כפרי עם זריקת צבע שמרעננת ומעלה חיוך אצל הלקוחות. איזה אושר!!!!(:

איזה התרגשות זה הולך להיות בית מושלם למשפחה מושלמת ❤❤❤
@kasrianna

איזה התרגשות זה הולך להיות בית מושלם למשפחה מושלמת ❤❤❤

פיקוח ריצוף פרישות וחשמל חשוב!!!!
@kasrianna

פיקוח ריצוף פרישות וחשמל חשוב!!!!

התרגשות מטורפת בונה בית לזוג מדהים ואיך לא באה לפקח שהכל כשורה.
@kasrianna

התרגשות מטורפת בונה בית לזוג מדהים ואיך לא באה לפקח שהכל כשורה.

#berlin  #travel #winter
@kasrianna

#berlin #travel #winter

שותים ונהנים! יוון
@kasrianna

שותים ונהנים! יוון

Next