@arash.sadooghi

Arash Sadooghi @arash.sadooghi

#snowy_day, before #end_of fall
@arash.sadooghi

#snowy day, before #end of fall

ریپورت شماره ارسال کننده سایت #فیشینگ به سامانه #۱۹۵
@arash.sadooghi

ریپورت شماره ارسال کننده سایت #فیشینگ به سامانه #۱۹۵

#فیشینگ
شماره فرستنده پیام را ریپورت کنید
@arash.sadooghi

#فیشینگ شماره فرستنده پیام را ریپورت کنید

محصول صد درصد وارداتی، فقط قرار بوده زحمت لیبل را خودشان بکشند، نتیجه اینکه خط آخر بجای دور از نوشته شده در از
@arash.sadooghi

محصول صد درصد وارداتی، فقط قرار بوده زحمت لیبل را خودشان بکشند، نتیجه اینکه خط آخر بجای دور از نوشته شده در از

تعمیر ترکیدگی یک قطعه چدنی بدون جوشکاری

https://www.aparat.com/v/NwbkF
@arash.sadooghi

تعمیر ترکیدگی یک قطعه چدنی بدون جوشکاری https://www.aparat.com/v/NwbkF

#F14
#IRIAF
#tomcat
#Tehran_air_show
@arash.sadooghi

#F14 #IRIAF #tomcat #Tehran air show

رونق کسب و کار در بازار قزوین
@arash.sadooghi

رونق کسب و کار در بازار قزوین

رونق کسب و کار در بازار قزوین
@arash.sadooghi

رونق کسب و کار در بازار قزوین

تاکسی سوخو ۲۲ به سمت باند
@arash.sadooghi

تاکسی سوخو ۲۲ به سمت باند

پرواز سه فروندی سوخو ۲۲ و تامکت اف ۱۴ در یک نگاه
@arash.sadooghi

پرواز سه فروندی سوخو ۲۲ و تامکت اف ۱۴ در یک نگاه

پرواز سه فروندی عقابها و تامکت در یک  نگاه
@arash.sadooghi

پرواز سه فروندی عقابها و تامکت در یک نگاه

First snow, at the beginning of winter, as well as new year
@arash.sadooghi

First snow, at the beginning of winter, as well as new year