@_mr.feniouz_

P R A S A T H @_mr.feniouz_

▪️வெற்றியால் தலைக்கனமும் வேண்டாம் ▪️தோல்வியால் தலைக்குனிவும் வேண்டாம் ▪️அன்பு புறம் பேசாது💯 ▪️தமிழன்💪🏻 ▪️"எல்லா புகழும்🗿 இறைவனுக்கே"👆🏻

When Lyf Gets Blurry.....
Just Adjust Ur Focus🔥
@_mr.feniouz_

When Lyf Gets Blurry..... Just Adjust Ur Focus🔥

Fake a smile, Move on🔥
@_mr.feniouz_

Fake a smile, Move on🔥

தோல்வி இன்றி வெற்றி இல்லை💯🖤
@_mr.feniouz_

தோல்வி இன்றி வெற்றி இல்லை💯🖤

There’s no other love like the love for a brother. There’s no other love like the love from a brother.”
@_mr.feniouz_

There’s no other love like the love for a brother. There’s no other love like the love from a brother.”

ஆசைகள் கடலாய் பொங்க...........🖤 வெட்கங்கள் அலையில் அடித்துச் செல்ல..........🖤அச்சங்கள் கரையொதுங்க முத்தங்களும் தொடர்ந்தது..........🖤
@_mr.feniouz_

ஆசைகள் கடலாய் பொங்க...........🖤 வெட்கங்கள் அலையில் அடித்துச் செல்ல..........🖤அச்சங்கள் கரையொதுங்க முத்தங்களும் தொடர்ந்தது..........🖤

வயது வித்தியாசம் பார்ப்பதில்லை....
அம்மாவின் கொஞ்சலில் மட்டும் இன்னும் குழந்தையாக.... 😍❤️
@_mr.feniouz_

வயது வித்தியாசம் பார்ப்பதில்லை.... அம்மாவின் கொஞ்சலில் மட்டும் இன்னும் குழந்தையாக.... 😍❤️

ஒளியாக நீ இருப்பதால்🖤 இருளை பற்றிய கவலை எனக்கில்லை...... 🖤🖤🖤
@_mr.feniouz_

ஒளியாக நீ இருப்பதால்🖤 இருளை பற்றிய கவலை எனக்கில்லை...... 🖤🖤🖤

தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா.......☝🏻
@_mr.feniouz_

தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா.......☝🏻

எழுந்திரு தமிழா 💪🏻💪🏻💪🏻
@_mr.feniouz_

எழுந்திரு தமிழா 💪🏻💪🏻💪🏻

எழுந்திரு தமிழா☝🏻☝🏻☝🏻
@_mr.feniouz_

எழுந்திரு தமிழா☝🏻☝🏻☝🏻

விதைத்துக்கொண்டே இரு. முளைத்தால் மரம், இல்லையேல் உரம்.☝🏻
@_mr.feniouz_

விதைத்துக்கொண்டே இரு. முளைத்தால் மரம், இல்லையேல் உரம்.☝🏻

Stop acting so small. You are the universe in ecstatic motion. ✌🏻
@_mr.feniouz_

Stop acting so small. You are the universe in ecstatic motion. ✌🏻

🖤Natural disasters are wake-up call to humanity that they should stop f*cking with the earth. 
@_mr.feniouz_
@_mr.feniouz_

🖤Natural disasters are wake-up call to humanity that they should stop f*cking with the earth. @ mr.feniouz

வெற்றியால் தலைக்கனமும் வேண்டாம்!!! தோல்வியால் தலைக்குனிவும் வேண்டாம்!!!
@_mr.feniouz_

வெற்றியால் தலைக்கனமும் வேண்டாம்!!! தோல்வியால் தலைக்குனிவும் வேண்டாம்!!!

அன்பு புறம் பேசாது 💯
@_mr.feniouz_

அன்பு புறம் பேசாது 💯

Next