@94mrc_photo

Mirco Limonta Photography @94mrc_photo

📷🇮🇹@canonitaliaspa EOS77D Filter @nisiitalia Tripod @fotopro.official x-go plus Bag @loweprobags photosport 300 aw II

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6
•
•
•
F/20 
30s
ISO 100
ND64+CPL 
ND8
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/20 30s ISO 100 ND64+CPL ND8

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6
•
•
•
F/4
20s
ISO 100
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/4 20s ISO 100

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6
•
•
•
F/18
1/10 s
ISO 100
ND8
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/18 1/10 s ISO 100 ND8

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6
•
•
•
F/11
30s
ISO 100 
ND64+CPL
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/11 30s ISO 100 ND64+CPL

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6
•
•
•
F/18
4s 
ISO100 
ND64+CPL
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/18 4s ISO100 ND64+CPL

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6
•
•
•
F/14
30s
ISO 100
ND64+CPL
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/14 30s ISO 100 ND64+CPL

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6
•
•
•
F/16
10s
ISO100 
ND64+CPL
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/16 10s ISO100 ND64+CPL

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6
•
•
•
F/22
20s
ISO100 
ND64+CPL 
ND8
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/22 20s ISO100 ND64+CPL ND8

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6
•
•
•
F/7.1
30s
ISO100 
ND64+CPL
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/7.1 30s ISO100 ND64+CPL

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6
•
•
•
F/11
6s
ISO100
ND64+CPL
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/11 6s ISO100 ND64+CPL

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6
•
•
•
F/5.6
30s
ISO100
ND64+CPL
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/5.6 30s ISO100 ND64+CPL

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 •
•
•
F/8
30s
ISO100 
ND64+CPL 
ND8
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/8 30s ISO100 ND64+CPL ND8

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6
•
•
•
F/16
25s
ISO100 
ND64+CPL 
ND8
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/16 25s ISO100 ND64+CPL ND8

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6
•
•
•
F/11
120s
ISO100
ND64+CPL 
ND8
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/11 120s ISO100 ND64+CPL ND8

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6
•
•
•
F/8
120s
ISO100
ND64+CPL 
ND8
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/8 120s ISO100 ND64+CPL ND8

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6
•
•
•
F/8
30s
ISO100 
ND64+CPL 
ND8
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/8 30s ISO100 ND64+CPL ND8

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6
•
•
•
F/5.6
1/400
ISO100
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/5.6 1/400 ISO100

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6
•
•
•
F/10
30s 
ISO100 
ND64+CPL 
ND8
@94mrc_photo

📷Canon EOS77D | EF-S 15-85 F/3.5-5.6 • • • F/10 30s ISO100 ND64+CPL ND8

Next