@s_khosho

SS_KH @s_khosho

همنشین خوب ازتنهایی بهتراست وتنهایی بهتراز همنشین بداست. حضرت محمد(ص) فرزندم!بپرهیز از ستم برکسی که غیرازخدایاوری دربرابرتوندارد. امام حسین (ع)

@s_khosho following